Krzemieniewo

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

ul. Zielona 6
64-120 Krzemieniewo
Skrzynka e-mail: gck@krzemieniewo.pl

tel. +48 65 536 06 77
fax +48 65 536 06 77

Zapraszamy także na nasze strony
www.gck.krzemieniewo.pl

Najnowsze informacje