Strona główna » Dokumenty » Inne dokumenty » Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kas5@poczta.onet.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , Art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne dokumenty
Autor informacji: Dyrektor GCK
Informację wprowadził: Patrycja Bartkowiak
Opublikowany dnia: 2023-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie